Ερωτήσεις προς αποφυγή οδικών παραβιάσεων

Αυτό το μέρος αφορά την αποφυγή οδικών παραβιάσεων αφού έχουν συμπληρωθεί 8 πόντοι στο μητρώο ικανότητας οδήγησης στο Flensburg.

Γενική ερώτηση

Πώς καταλαβαίνω τις αμφιβολίες της υπηρεσίας σχετικά με την ικανότητά μου να οδηγώ; Γιατί πρέπει να περάσω από την MPU (Ιατρική-Ψυχολογική Εξέταση); Ποιος είναι ο σκοπός της MPU; Πώς θέλω να καταστήσω σαφές ότι στο μέλλον θα οδηγώ ένα όχημα στο δρόμο με ασφάλεια;

1. Ανάλυση των οδικών μου παραβιάσεων

1.1. Πώς συνέβη η κάθε παραβίαση ξεχωριστά; Ποιά κατάσταση στην οδική κυκλοφορία και ποιές γενικότερες περιστάσεις έδωσαν αφορμή για τις πράξεις μου; Ποιά ήταν τα κίνητρά μου και τι ήθελα να επιτύχω με αυτόν τον τρόπο;
(Είναι σημαντικό να προσπαθήσετε ν’ αναπαραστήσετε το κάθε συμβάν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία κι όσο καλύτερα μπορείτε να το θυμηθείτε. Θα ερωτηθείτε επ’ ακριβώς επ’ αυτών κατά την εξέταση. Αν δε μπορείτε να θυμηθείτε ένα συμβάν, προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα συσχετισμό με τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Παρακαλούμε να καταρτίσετε έναν ακριβή πίνακα των συμβάντων και να πάρετε όσο χώρο χρειάζεστε στο χαρτί.)

1.2. Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν εξωτερικές συνθήκες (γεγονότα και περιστάσεις ζωής, ιδιωτικές πιέσεις και προβλήματα, επαγγελματικά προβλήματα/παράγοντες) συνέβαλαν στην τέλεση των παραβάσεων;

1.3. Ποιές προσωπικές ιδιότητες, διαθέσεις κι ενδιαφέροντα σχημάτισαν τη βάση για τη συμπεριφορά μου;

1.4. Σε ποιο βαθμό η επανάληψη των παραβάσεων συνέβαλε στην ενίσχυση της συμπεριφοράς προς την ίδια κατεύθυνση; Μήπως αυτό οδήγησε ακόμη και στη διαμόρφωση όχι τόσο καλών συνηθειών;

2. Αυτοκριτική εκτίμηση της συμπεριφοράς μου σε σχέση με τις παραβάσεις

2.1. Σε ποιο βαθμό ήταν η ανάρμοστη συμπεριφορά μου επικίνδυνη για την οδική κυκλοφορία;

2.2. Σε ποιο βαθμό επέδειξα μικρή υπευθυνότητα έναντι των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου και έναντι του νομοθέτη;

2.3. Κατά πόσο δεν έβλεπα και δεν σεβόμουν τα καθορισμένα όρια; Σε ποιό βαθμό έδειξα χαμηλή πειθαρχία κι έλλειψη αυτοελέγχου;

3. Ενδιάμεσες αλλαγές στη στάση και τη συμπεριφορά μου

3.1. Τι έχω αλλάξει εν τω μεταξύ στη στάση και τη συμπεριφορά μου ως χρήστης της οδού; Σκέφτομαι αλλιώς; Έχω τη σωστή στάση; Προγραμματίζω και πράττω διαφορετικά;

3.2. Τι θα ήθελα ν’ αλλάξω ακόμη επί του παρόντος; Με ποιά συγκεκριμένα βήματα μπορώ να πραγματοποιήσω τις αλλαγές που επιθυμώ;

3.3. Τι επιπλέον μέσα θα χρειαστώ γι’ αυτό; Πώς μπορούν να με βοηθήσουν άλλοι σ’ αυτό;

3.4. Ποια οφέλη και πλεονεκτήματα θα έχω από την πραγματοποίηση των αλλαγών;

4. Συλλογισμοί για το μέλλον

4.1. Πώς θέλω να συνεχίσω να συμπεριφέρομαι στην οδική κυκλοφορία στο μέλλον, ώστε να αποφεύγω τις οδικές παραβιάσεις; Ποια θα ήταν τα απαραίτητα επί μέρους βήματα και στρατηγικές;

4.2. Ποιες κρίσιμες (συγκρουσιακές) καταστάσεις μπορεί να συναντήσω στην οδική κυκλοφορία και πώς μπορώ να τις διαχειριστώ με επιτυχία;

4.3. Τι θέλω να προσέχω μόνιμα στη ζωή μου και στη συμπεριφορά μου, ώστε να παραμείνουν όλα καλά και να μη βρεθώ σε μια προσωπικά δύσκολη κατάσταση; Ποιός μπορεί εδώ να με βοηθήσει;

WordPress Ειδοποίηση Cookie από το Real Cookie Banner